மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 4% அகவிலைப்படி உயர்வு - இன்று முடிவு

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 4% அகவிலைப்படி உயர்வு - இன்று முடிவு.

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 4% அகவிலைப்படி உயர்வு இன்று 07/03/2024மாலை நடைபெற இருக்கும் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்படும் என தகவல்

NOTE: The Study Materials from our site are not created by us. This Materials are for only Educational and Competitive Exam Purpose. All the credits go for the creators. Who created the study materials for the teachers of world.0 Comments