புதிய மருத்துவக் காப்பீட்டு திட்டத்தில் (NHIS - 2021) 84 மருத்துவமனைகள் புதிதாக சேர்ப்பு, 2 மருத்துவமனைகளில் சிறப்புப் பிரிவுக்கு அனுமதி மற்றும் 7 மருத்துவமனைகள் நீக்கம் - அரசாணை வெளியீடு!

 புதிய மருத்துவக் காப்பீட்டு திட்டத்தில் (NHIS - 2021) 84 மருத்துவமனைகள் புதிதாக சேர்ப்பு, 2 மருத்துவமனைகளில் சிறப்புப் பிரிவுக்கு அனுமதி மற்றும் 7 மருத்துவமனைகள் நீக்கம் - அரசாணை வெளியீடு!

புதிய மருத்துவக் காப்பீட்டு திட்டத்தில் (NHIS - 2021) 84 மருத்துவமனைகள் புதிதாக சேர்ப்பு, 2 மருத்துவமனைகளில் சிறப்புப் பிரிவுக்கு அனுமதி மற்றும் 7 மருத்துவமனைகள் நீக்கம் - அரசாணை வெளியீடு! பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும்Please Click Below Link to Download  from Our Website free.


NOTE: The Study Materials from our site are not created by us. This Materials are for only Educational and Competitive Exam Purpose. All the credits go for the creators. Who created the study materials for the teachers of world.0 Comments