வாக்காளர் அடையாள அட்டையில் தங்களுடைய பாகம் எண் வரிசை என்னை எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது

 வாக்காளர் அடையாள அட்டையில் தங்களுடைய பாகம் எண் வரிசை என்னை எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது 

வாக்காளர் அடையாள அட்டையில் தங்களுடைய பாகம் எண் வரிசை என்னை எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது. பாகம் மற்றும் வரிசை என்னை தங்களுடைய மொபைலிலேயே மெசேஜ் மூலமாக அறிந்து கொள்ளலாம்.

ECI (space) Voter Id Number ஐ type செய்து  1950 என்ற எண்ணிற்கு SMS செய்து வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் பாகம் எண் வரிசை எண் தெரிந்துக் கொள்ளவும்.
(Example: ECI JMS1234567)

NOTE: The Study Materials from our site are not created by us. This Materials are for only Educational and Competitive Exam Purpose. All the credits go for the creators. Who created the study materials for the teachers of world.0 Comments